Tôi cần thiết kế một Logo cho của hàng trên amazon của tôi -3 gấp

Kỹ năng yêu cầu: photo editing