Cách thuê Freelancer trên VPhoto

0

Cách thuê Freelancer trên VPhoto

BƯỚC 1 

Đăng việc dễ dàng

Đăng việc làm
Thu hút những Freelancer giỏi nhất

BƯỚC 2

Chọn Freelancer ưng ý

So sánh các ứng viên
Chọn 01 Freelancer ưng ý nhất

BƯỚC 3

Liên hệ làm việc

Liên hệ ngay với Freelancer ưng ý qua email hoặc điện thoại để trao đổi công việc và thỏa thuận mức lương.

BƯỚC 4

Kết thúc dự án và đánh giá

Sau khi nhận sản phẩm hoàn thiện, cả bạn và Freelancer đánh giá hiệu quả công việc trên Vphoto để nâng uy tín của mình.
Đăng việc để thuê Freelancer làm việc ngay!

Leave a Comment